Telefonní předvolby zemí, rozdělené podle kontinentů

Země jsou rozděleny na pět kontinentů. Kontinent Antarktida není v seznamu, protože má jen jednu telefonní předvolbu. V tabulce najdete seznam zemí pro kontinent: Afrika . Detailnější informace ako(rozloha, hlavní město, měna, telefonní předvolby oblastí, sousedící země) se zobrazí po zvolení země.

Telefonní předvolby zemí podle kontinentu Afrika

Na africkém kontinentu se nachází 56 zemí. Nejvíce obyvatel má Nigérie a její hlavní město je Abuja. Nejméně obyvatel má Svatá Helena a její hlavní město je Jamestown.