Telefonní předvolby zemí, rozdělené podle kontinentů

Země jsou rozděleny na pět kontinentů. Kontinent Antarktida není v seznamu, protože má jen jednu telefonní předvolbu. V tabulce najdete seznam zemí pro kontinent: Amerika (Severní, Jižní) . Detailnější informace ako(rozloha, hlavní město, měna, telefonní předvolby oblastí, sousedící země) se zobrazí po zvolení země.

Telefonní předvolby zemí podle kontinentu Amerika (Severní, Jižní)

Na americkém kontinentu se nachází 47 zemí. Nejvíce obyvatel mají Spojené státy americké a jejich hlavní město je Washington. Nejméně obyvatel mají Falklandy a jejich hlavní město je Stanley.