Telefonní předvolby zemí, rozdělené podle kontinentů

Země jsou rozděleny na pět kontinentů. Kontinent Antarktida není v seznamu, protože má jen jednu telefonní předvolbu. V tabulce najdete seznam zemí pro kontinent: Evropa . Detailnější informace ako(rozloha, hlavní město, měna, telefonní předvolby oblastí, sousedící země) se zobrazí po zvolení země.

Telefonní předvolby zemí podle kontinentu Evropa

Na evropském kontinentu se nachází 49 zemí. Nejvíce obyvatel má Rusko a její hlavní město je Moskva. Nejméně obyvatel má Vatikán a jejich hlavní město je Vatican City.