Telefonní předvolby zemí, rozdělené podle kontinentů

Země jsou rozděleny na pět kontinentů. Kontinent Antarktida není v seznamu, protože má jen jednu telefonní předvolbu. V tabulce najdete seznam zemí pro kontinent: Austrálie a oceánie . Detailnější informace ako(rozloha, hlavní město, měna, telefonní předvolby oblastí, sousedící země) se zobrazí po zvolení země.

Telefonní předvolby zemí podle kontinentu Austrálie a oceánie

Na australsko oceánském kontinentu se nachází 24 zemí. Nejvíce obyvatel má Austrálie a její hlavní město je Canberra. Nejméně obyvatel mají Pitcairn a jejich hlavní město je Adamstown.